• Zajmujemy
  się

  edukacją

  promocją zdrowego stylu życia

  działalnością badawczą

 • Bogata historia
  Do 2001 roku uczelnia nosiła nazwę Akademii Kultury Fizycznej i Sportu, natomiast po dziesięciu latach od rozpoczęcia działalności, decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej, została przekształcona w uniwersytet. W tym samym roku wprowadziliśmy możliwość nauki w trybie zaocznym, dając w ten sposób szansę na edukację tym, którzy nie mogą kształcić się w trybie dziennym. W 1998 roku nasza uczelnia uzyskała prawo do utworzenia studiów doktoranckich z wychowania fizycznego. Do 2007 roku kształciliśmy studentów w jednolitym trybie pięcioletnim. W 2007 roku wprowadziliśmy podział na studia licencjackie i magisterskie.
 • Nasz budynek

  W 2003 roku Uniwersytet Kultury Fizycznej i Sportu zmienił swoją siedzibę.

  Aktualnie funkcję tą pełni nowoczesny dwupiętrowy budynek, który zapewnia bardzo dobrze warunki do realizacji wszystkich zadań wynikających z charakteru placówki.

O nas

Uniwersytet Kultury Fizycznej i Sportu rozpoczął działalność w 1991 roku. Został powołany z inicjatywy Ministerstwa Sportu. Przed uczelnią postawiono cele związane z kształceniem sportowców i trenerów sportowych, edukacją w zakresie zdrowego stylu życia oraz pracami badawczymi nad wpływem aktywności fizycznej na zdrowie i rozwój człowieka.

Kontakt

Uniwersytet Kultury Fizycznej i Sportu

 • Warszawa ul.Morska 329
 • Email:biuro@ukfis.pl
 • Telefon: +48 951 603 6035