Uniwersytet Kultury Fizycznej i Sportu rozpoczął działalność w 1991 roku. Został powołany z inicjatywy Ministerstwa Sportu. Przed uczelnią postawiono cele związane z kształceniem sportowców i trenerów sportowych, edukacją w zakresie zdrowego stylu życia oraz pracami badawczymi nad wpływem aktywności fizycznej na zdrowie i rozwój człowieka.

Do 2001 roku uczelnia nosiła nazwę Akademii Kultury Fizycznej i Sportu, natomiast po dziesięciu latach od rozpoczęcia działalności, decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej, została przekształcona w uniwersytet. W tym samym roku wprowadziliśmy możliwość nauki w trybie zaocznym, dając w ten sposób szansę na edukację tym, którzy nie mogą kształcić się w trybie dziennym. W 1998 roku nasza uczelnia uzyskała prawo do utworzenia studiów doktoranckich z wychowania fizycznego. Do 2007 roku kształciliśmy studentów w jednolitym trybie pięcioletnim. W 2007 roku wprowadziliśmy podział na studia licencjackie i magisterskie.

Od pierwszych lat działalności uczelni nasi studenci osiągali liczne sukcesy na imprezach sportowych. Wykształciliśmy wielu znanych sportowców, a także bardzo dobrych trenerów sportowych. Od 2005 roku nasi studenci mają możliwość edukacji za granicą, dzięki programowi Erasmus.

Począwszy od 2006 roku organizujemy na początku maja dni otwarte. To czas, kiedy młodzi ludzie zainteresowani edukacją na Uniwersytecie Kultury Fizycznej i Sportu mogą zapoznać się z funkcjonowaniem uczelni i uzyskać odpowiedzi na ewentualne pytania.

Kontakt

Uniwersytet Kultury Fizycznej i Sportu

  • Warszawa ul.Morska 329
  • Email:biuro@ukfis.pl
  • Telefon: +48 951 603 6035