Uniwersytet Kultury Fizycznej i Sportu to uczelnia, której przypisaną szczególną misję. Placówka zajmuje się edukacją, promocją zdrowego stylu życia oraz działalnością badawczą. Nasi absolwenci wyróżniają się bardzo dobrą kondycją fizyczną i posiadają przygotowanie do wykonywania zawodów związanych z kulturą fizyczną. Kształcimy przyszłych trenerów, zawodowych sportowców, nauczycieli wychowania fizycznego, sędziów sportowych i organizatorów imprez sportowych. Każdy absolwent posiada odpowiednie umiejętności i wiedzę praktyczną, niezbędną do pracy w swoim zawodzie.

W ramach promocji zdrowego stylu życia organizujemy konferencje i warsztaty poświęcone tematom związanym z aktywnością fizyczną, zdrowym odżywianiem i suplementacją. Na tego typu wydarzenia zapraszamy w szczególności sportowców, trenerów sportowych, pedagogów oraz wszystkie osoby, które starają się prowadzić zdrowy styl życia.

Działalność badawcza umożliwia modyfikację metod treningowych, a tym samym poprawę ich efektywności. Podejmujemy działania związane z optymalizacją obciążeń treningowych oraz oceną związku pomiędzy poszczególnymi rodzajami aktywności fizycznej a stanem zdrowia oraz budową somatyczną człowieka. Badamy także wpływ obciążeń ruchowych na rozwój fizyczny dzieci i młodzieży.

Uniwersytet Kultury Fizycznej i Sportu nieustannie podejmuje nowe działania, mające na celu lepszą realizację celów, które postawiono przed placówką w momencie jej utworzenia. W planach mamy między innymi utworzenie nowego kierunku studiów- fizjoterapii.

Kontakt

Uniwersytet Kultury Fizycznej i Sportu

  • Warszawa ul.Morska 329
  • Email:biuro@ukfis.pl
  • Telefon: +48 951 603 6035