Każdy z naszych studentów oprócz uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych i zaliczenia wymaganych egzaminów, musi odbyć praktyki zawodowe. Studenci kierowani są do różnych placówek.

Na studiach licencjackich obowiązkowe jest odbycie praktyk w państwowej lub niepublicznej placówce edukacyjnej. Dzięki temu studenci mają możliwość nabyć umiejętności potrzebne do pracy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego oraz trenera dzieci i młodzieży. Podczas studiów magisterskich takie praktyki muszą odbyć osoby, które nie zaliczyły ich w trakcie studiów pierwszego stopnia, na przykład ze względu na kończenie ich na innej uczelni. Przyszli magistrzy mają obowiązek odbycia praktyk w klubie sportowym, co pozwala na rozwinięcie umiejętności trenerskich. Student ma możliwość samodzielnego wyboru obiektu sportowego. Praktyki można odbyć na przykład w klubie sportowym, ośrodku jeździeckim albo klubie fitness.

Obowiązkowe jest także odbycie praktyk w zakładzie medycyny sportowej. Pozwalają one na zdobycie umiejętności związanych ze zdrowiem oraz żywieniem sportowców. Studenci dowiadują się, jak w praktyce wygląda leczenie kontuzji i urazów u sportowców. Poszerzają także swoją wiedzę w zakresie zdrowego odżywiania i suplementacji. Mają szansę przekonać się, jak dobierać preparaty umożliwiające realizację konkretnych celów treningowych, czyli poprawę wytrzymałości, zwiększenie masy, wzrost siły albo przyśpieszenie regeneracji.

Dokładny plan praktyk studenci otrzymują po rozpoczęciu pierwszego roku nauki, dlatego ważne jest dokładne zapoznanie się z uzyskanymi informacjami.

Kontakt

Uniwersytet Kultury Fizycznej i Sportu

  • Warszawa ul.Morska 329
  • Email:biuro@ukfis.pl
  • Telefon: +48 951 603 6035